TEPLO CZ s.r.o.

sofistikovaná optimalizace otopné soustavy

 
Poradenství

 

 

 

Provádíme kompletní poradenský servis. Naším cílem je, aby byla Vaše přání uskutečněna. Poradenství a konzultace tvoří důležitou část veškerých prací. Bez dobré a promyšlené analýzy není možné připravit správný návrh a odstranit problematická místa při provozu zařízení. Kromě jiného je nutné zajistit soulad všech komponent, i jejich vzájemné působení v souladu s platnou legislativou.

Pokud je například otopná soustava špatně navržena nebo je po dlouhé době své existence nesprávně nastavena, dochází k problémům s vytápěním. Typickým příkladem je nerovnoměrné vytápění jednotlivých místností, bytů či sekcí objektu. Část prostor je vytopena špatně, část je přetopena. Po proměření a poradě s námi připravíme řešení této situace a také zajistíme nápravu díky znalostem a zkušenostem a správnou volbou technického řešení, které neodporuje fyzikálním a technickým podmínkám.

 

 

zpět Copyright © 2012-2021. All Rights Reserved.