TEPLO CZ s.r.o.

sofistikovaná optimalizace otopné soustavy

 
Sofistikovaná optimalizace otopné soustavy

 

Po provedení revitalizace dochází ke změnám v tepelné charakteristice objektu. Po zateplení pláště se snížily tepelné ztráty přidání izolace v polystyrenu či minerální vlny. Tyto úpravy snižují tepelné ztráty v XX na YY. Součástí zateplení pláště bývá také výměna starých oken za nová. Tato úprava opět snižuje výrazně tepelné ztráty z XX na YY. Současně také dojde či již došlo v výměně obyčejných ventilů ústředního topení za termostatické. 

Po těchto úpravách je očekávána velká úspora v nákladech za vytápění. Efekt se skutečně dostavuje, ale není tak velký, jak by mohl být. Příčinou je skutečnost, že i přes snahy o zamezení únikům tepla nebyla přizpůsobena také otopná soustava. Ta je stále dimenzována na původní stav. Proto je v bytech tepleji a obyvatelé více větrají. Tento problém se týká zejména koupelnového vytápění a stupačkového vedení.

Domy před revitalizací byly postaveny v rámci tehdejších možností. V rámci technických parametrů budov se jednalo o tepelné ztráty i přes snahy o izolaci budov. Tomu také odpovídala otopná soustava těchto staveb. Byla dimenzována na udržování obyvatelné teploty.

Stav budovy:

  • plášť v původním stavu
  • většinou původní okna
  • otopná soutava dimenována na tepelné ztráty

Tímto způsobem byly na otopných soustavách „napáchány“ škody, které sklízejí hodně kyselé ovoce. Bohužel tím netrpí ti, kteří tyto programy realizovali, ale trpí tím „konzumenti“ popsaného počínání – občané v panelových domech, bytech, atd., ale i v rodinných domcích. Stav věcí se pro neznalost problematiky otopných soustav stále nemění, jelikož se neustále opakují stejné chyby. 

Otopné soustavy se seřizují podle zadání v původních projektech vytápění, bez ohledu na stupeň zateplení domů, kdy jsou tepelné ztráty diametrálně jiné, než odpovídá instalovaným tělesům. Problémy? Hlučnost, ťukání, klepání, hukot, syčení a kdovíjak se projevy popisují. Nemluvě o přetápění. Patní armatury označené jako regulátory nic neregulují, jelikož při podstatně snížených průtocích otopné vody se stále otevírají až na maximum a stávají se pro provoz neúčinnými.


Zde je prostor pro provedení SOOS - tedy úpravě soustavy ústředního topení v rámci nových parametrů. Dochází k vyvážení otopné soustavy tak, aby všechny větve systému podávaly stejný teplený výkon. Dále je instalován směšovač a řídící část SOOS.

Toto zařízení má několik důležitých funkcí:

  • Snižuje teplotu vody v ústředním topení směšováním chladnější vody, která by jinak topnou soustavu opustila
  • Umožňuje řídit vytápění v jednotlivých větvích v závislosti na meteorologických podmínkách

 

zpět

  Copyright © 2012-2021. All Rights Reserved.